بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

ابراهیم معصومی

ابراهیم معصومی

نام و نام خانوادگی :ابراهیم معصومی

استان :آذربايجان شرقي

تاریخ عضویت :1397/07/10

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
2جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
3جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
4جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
5جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
6جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
7جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
8جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
9جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
10جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
11جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
12جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
13جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
14جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
15جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
16جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
17جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
18جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
19جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
20جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
21جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
22جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
23جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
24جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
25جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
26جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
27جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
28سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
29سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین