بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد هاشم زاده

محمد هاشم زاده

نام و نام خانوادگی :محمد هاشم زاده

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1392/03/12

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و دوم
2جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
4جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
5جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
6جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم