بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

شیما زنگنه

شیما زنگنه

نام و نام خانوادگی :شیما زنگنه

استان :خوزستان

تاریخ عضویت :1392/05/13

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
3جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
7جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
11جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
12جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
14جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
15جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
16جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
17جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
18جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم