بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حسین رحیم خانی

حسین رحیم خانی

نام و نام خانوادگی :حسین رحیم خانی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1397/05/21

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
2جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
3جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
4جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
5جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
6جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
7سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
9سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
10سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
11سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
13سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
14سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین