بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حسین قربانزاده

حسین قربانزاده

نام و نام خانوادگی :حسین قربانزاده

استان :اردبيل

تاریخ عضویت :1394/08/27

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
5داستان حماسی / سومین