بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

خورشید حسنوند

خورشید حسنوند

نام و نام خانوادگی :خورشید حسنوند

استان :لرستان

تاریخ عضویت :1391/05/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
11جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
12جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
13جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
14جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
15جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
16جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
17جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
18جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم