بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

ناهید حیدری دستجردی

ناهید حیدری دستجردی

نام و نام خانوادگی :ناهید حیدری دستجردی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1393/08/04

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
4جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
5جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
6جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
7جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
8جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
9جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
10جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
11کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
12کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
13جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
14جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
15جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره