بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مجید خادم

مجید خادم

نام و نام خانوادگی :مجید خادم

استان :فارس

تاریخ عضویت :1392/03/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
9جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
10جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
11جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
12جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
13جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
14جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
15جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
16جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
17جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
18جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
19جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش / دوره نهم
20جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
21جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
22جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
23جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
24جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
25جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست