بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهدی جوادپور

مهدی جوادپور

نام و نام خانوادگی :مهدی جوادپور

استان :گيلان

تاریخ عضویت :1391/08/03

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
5جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
6جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
7جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
22سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
23سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
24جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
25جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
26سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
27سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
28سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
29سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین