بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سمیه تورجی

سمیه تورجی

نام و نام خانوادگی :سمیه تورجی

استان :فارس

تاریخ عضویت :1397/11/22

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
2جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
6مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
7مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره