بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

معصومه حبیبی

معصومه حبیبی

نام و نام خانوادگی :معصومه حبیبی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1394/04/10

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم
2سینما حماسه / دومین دوره
3سینما حماسه / دومین دوره
4سینما حماسه / دومین دوره
5سینما حماسه / دومین دوره
6داستان حماسی / سومین
7داستان حماسی / سومین
8داستان حماسی / سومین