بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

بنفشه شریعت ‍‍‍  پناهی

بنفشه شریعت ‍‍‍ پناهی

نام و نام خانوادگی :بنفشه شریعت ‍‍‍ پناهی

استان :سمنان

تاریخ عضویت :1393/08/14

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
2جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
3جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
4جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره نهم
5جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
6جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
7جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
8جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
9جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
10جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
11جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
12جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
13جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
14جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
15جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
16جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
22سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
23سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
24سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
25سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین