بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

اسدآقا فرهمند

اسدآقا فرهمند

نام و نام خانوادگی :اسدآقا فرهمند

استان :لرستان

تاریخ عضویت :1393/01/13

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
2جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
3جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
4جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
5جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
6جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
7جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
8جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
11جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
12جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
13جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
14جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
15جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
16جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
17جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
18جشنواره طنز سوره / دوره نهم
19جشنواره طنز سوره / دوره نهم
20جشنواره طنز سوره / دوره نهم
21جشنواره طنز سوره / دوره نهم
22جشنواره طنز سوره / دوره نهم
23جشنواره طنز سوره / دوره نهم
24سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
25جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
26جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
27جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم