بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سهیلا ایزدی

سهیلا ایزدی

نام و نام خانوادگی :سهیلا ایزدی

استان :مركزي

تاریخ عضویت :1400/05/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
3سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین