بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

ایمان اردی زاده

ایمان اردی زاده

نام و نام خانوادگی :ایمان اردی زاده

استان :البرز

تاریخ عضویت :1393/05/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر کودک / دوره سوم
2جشنواره تئاتر کودک / دوره سوم
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم