بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

لیلا امانی

لیلا امانی

نام و نام خانوادگی :لیلا امانی

استان :همدان

تاریخ عضویت :1392/07/12

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
12جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین