بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سهیلا سپهری

سهیلا سپهری

نام و نام خانوادگی :سهیلا سپهری

استان :تهران

تاریخ عضویت :1396/11/06

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
4داستان حماسی / سومین
5داستان حماسی / سومین
6داستان حماسی / سومین
7داستان حماسی / سومین
8داستان حماسی / سومین
9داستان حماسی / سومین