بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید محمد کاظمی

سید محمد کاظمی

نام و نام خانوادگی :سید محمد کاظمی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1397/09/11

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
2کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
3کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
4کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
5جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
6جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
7جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
8جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
9جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
10جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
11جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم