بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سیده زهرا محمدی بیدک

سیده زهرا محمدی بیدک

نام و نام خانوادگی :سیده زهرا محمدی بیدک

استان :فارس

تاریخ عضویت :1393/11/02

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
2جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست