بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

روح الله مهاجر

روح الله مهاجر

نام و نام خانوادگی :روح الله مهاجر

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1392/10/17

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
11مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
12مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
13مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
14مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
15مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
16مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
17مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
18مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
19مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
20مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول