بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمدرضا رشیدی

محمدرضا رشیدی

نام و نام خانوادگی :محمدرضا رشیدی

استان :ايلام

تاریخ عضویت :1395/07/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
2جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
3جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
4جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
5جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست