بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

الهام شعبانپور

الهام شعبانپور

نام و نام خانوادگی :الهام شعبانپور

استان :فارس

تاریخ عضویت :1391/07/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
2جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
11جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
12جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
13جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
14جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم