بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

زهرا سماواتیان

زهرا سماواتیان

نام و نام خانوادگی :زهرا سماواتیان

استان :همدان

تاریخ عضویت :1395/08/08

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره