بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

رئوف شهبازی

رئوف شهبازی

نام و نام خانوادگی :رئوف شهبازی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/06/26

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
11جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
12جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
13جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
15جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم