بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سعید مبشر

سعید مبشر

نام و نام خانوادگی :سعید مبشر

استان :اردبيل

تاریخ عضویت :1397/12/02

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
2جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
5جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
8مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
9مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
10مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره