بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

زهرا مخیر

زهرا مخیر

نام و نام خانوادگی :زهرا مخیر

استان :تهران

تاریخ عضویت :1392/07/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
2جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
7جشنواره طنز سوره / دوره نهم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
9جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
10جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم