بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

نعیمه فاضلی

نعیمه فاضلی

نام و نام خانوادگی :نعیمه فاضلی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1391/04/21

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
2کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
3کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
4کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
7سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین