بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

امیر بشیری

امیر بشیری

نام و نام خانوادگی :امیر بشیری

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1391/11/24

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر سوره / دوره دهم
2جشنواره تئاتر کودک / دوره بیست و دوم
3جشنواره تئاتر کودک / دوره بیست و دوم
4جشنواره تئاتر کودک / دوره بیست و دوم
5جشنواره تئاتر کودک / دوره بیست و دوم
6جشنواره تئاتر کودک / دوره بیست و دوم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
8جشنواره تئاتر کودک / دوره سوم
9جشنواره تئاتر کودک / دوره سوم
10جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
11جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
12جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
13جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
14جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
15جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
16جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
17جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
18جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
19جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
20جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
21جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
22جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و چهارم
23جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم