بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محسن ميرزايي

محسن ميرزايي

نام و نام خانوادگی :محسن ميرزايي

استان :كرمان

تاریخ عضویت :1392/12/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و سوم
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم