بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

اسماعیل مدبرمقدم

اسماعیل مدبرمقدم

نام و نام خانوادگی :اسماعیل مدبرمقدم

استان :كهكيلويه و بويراحمد

تاریخ عضویت :1395/04/31

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
7سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین