بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

الهه حسینی شعار

الهه حسینی شعار

نام و نام خانوادگی :الهه حسینی شعار

استان :همدان

تاریخ عضویت :1391/03/20

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
5جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
8جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم