بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مسلم رشیدی طاشکوئی

مسلم رشیدی طاشکوئی

نام و نام خانوادگی :مسلم رشیدی طاشکوئی

استان :البرز

تاریخ عضویت :1394/05/26

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین