بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

کاظم رستمی

کاظم رستمی

نام و نام خانوادگی :کاظم رستمی

استان :زنجان

تاریخ عضویت :1393/04/04

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
6جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
10جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
11جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
13جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
14جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
15جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
16جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
17جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
18جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
19ترانه و تصنیف / نخستین دوره
20ترانه و تصنیف / نخستین دوره
21یادواره سرداران مقاومت / نخستین
22یادواره سرداران مقاومت / نخستین