بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

آرش رضایی

آرش رضایی

نام و نام خانوادگی :آرش رضایی

استان :لرستان

تاریخ عضویت :1398/09/16

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
2سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
3سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
4سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
5سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
6سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
7سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
8سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
9سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
10سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
11سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
12سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
13جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
14جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
15جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
16جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
17جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
18جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
19جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
20جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
21داستان حماسی / سومین