بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

پروین بهرامی

پروین بهرامی

نام و نام خانوادگی :پروین بهرامی

استان :اردبيل

تاریخ عضویت :1393/09/07

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
11جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
12جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
13جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
22سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
23سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
24سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم