بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سیدمحمدحسین آل مجتبی (طباطبایی اعلا)

سیدمحمدحسین آل مجتبی (طباطبایی اعلا)

نام و نام خانوادگی :سیدمحمدحسین آل مجتبی (طباطبایی اعلا)

استان :قم

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1داستان حماسی / سومین