بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سعید زارع بیدکی

سعید زارع بیدکی

نام و نام خانوادگی :سعید زارع بیدکی

استان :يزد

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1داستان حماسی / سومین
2داستان حماسی / سومین
3داستان حماسی / سومین
4داستان حماسی / سومین
5داستان حماسی / سومین
6داستان حماسی / سومین
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
8جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین