بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

زهرا امینی اشنی

زهرا امینی اشنی

نام و نام خانوادگی :زهرا امینی اشنی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1داستان حماسی / سومین
2جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین