بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فاطمه  علوی

فاطمه علوی

نام و نام خانوادگی :فاطمه علوی

استان :تهران

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
2سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
3سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
4سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
5سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)