بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حمید  نخعی امرودی

حمید نخعی امرودی

نام و نام خانوادگی :حمید نخعی امرودی

استان :يزد

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
2سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
3سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
4سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
5سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
6سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
7سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین (تا 25 آبان ماه تمدید شد)