بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علی ابراهیمی

علی ابراهیمی

نام و نام خانوادگی :علی ابراهیمی

استان :آذربايجان غربي

تاریخ عضویت :1395/02/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
3جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
4جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
5جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
6جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
7جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
8جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
9جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
10داستان حماسی / سومین