بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فرزین خورشیدوند

فرزین خورشیدوند

نام و نام خانوادگی :فرزین خورشیدوند

استان :تهران

تاریخ عضویت :1395/03/26

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
2جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
3جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
4جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
5جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
6جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
7جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم