بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

میثم گل بابایی

میثم گل بابایی

نام و نام خانوادگی :میثم گل بابایی

استان :قم

تاریخ عضویت :1396/06/09

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
7کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
8کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
9کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم