بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محیا محمد

محیا محمد

نام و نام خانوادگی :محیا محمد

استان :تهران

تاریخ عضویت :1396/06/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
3فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
4فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
5فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
6فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
7فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین