بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

اکرم بادی

اکرم بادی

نام و نام خانوادگی :اکرم بادی

استان :قم

تاریخ عضویت :1396/11/22

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
2داستان حماسی / سومین