بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

شهریار پورشهریار

شهریار پورشهریار

نام و نام خانوادگی :شهریار پورشهریار

استان :تهران

تاریخ عضویت :1397/06/08

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
2جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
3جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
4جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
5کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
6کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
7کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
8کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم