بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

رضا نیکوکار

رضا نیکوکار

نام و نام خانوادگی :رضا نیکوکار

استان :گيلان

تاریخ عضویت :1391/03/28

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
17جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
18جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
19جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
20جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
24جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
25جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
26جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
27جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
29جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
30جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
31جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
32جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
33جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
34جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
35جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
36جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
37ترانه و تصنیف / نخستین دوره
38ترانه و تصنیف / نخستین دوره
39ترانه و تصنیف / نخستین دوره
40ترانه و تصنیف / نخستین دوره
41ترانه و تصنیف / نخستین دوره
42ترانه و تصنیف / نخستین دوره
43ترانه و تصنیف / نخستین دوره
44مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
45مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
46مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
47مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره