بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید محمد حسین  روشن قیاس

سید محمد حسین روشن قیاس

نام و نام خانوادگی :سید محمد حسین روشن قیاس

استان :يزد

تاریخ عضویت :1399/10/28

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1داستان حماسی / سومین