بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

فیروزه قاسمیان

فیروزه قاسمیان

نام و نام خانوادگی :فیروزه قاسمیان

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1391/08/09

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
2جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
3جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
4جشنواره هنرهای تجسمی / دوره هفتم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
9کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
10کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
11کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
12کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
13کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
14کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
15کارگاه هنرهای تجسمی هنر جوان / دوره هفتم
16محافل / کارگاه هنرهای تجسمی
17سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین