بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مصطفی بیان

مصطفی بیان

نام و نام خانوادگی :مصطفی بیان

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1391/11/24

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
5جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
6جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
10جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
11جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
12جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
13جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
14جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
15جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
16جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
17داستان حماسی / سومین
18داستان حماسی / سومین